Goede start Powerlifting Holland in 2018!

 

Op zaterdag 6 januari werden in het Limburgse Berg en Terblijt twee Algemene ledenvergaderingen van Powerlifting Holland gehouden. Bij aankomst kon men zich te goed doen aan een lekker stukje Limburgse vlaai en een kop koffie.

Tijdens deze vergaderingen werden onder andere door het bestuur de plannen van PLH voor 2018 en verder gepresenteerd aan de leden. Door middel van een door het bestuur opgezette presentatie ondersteund door een organogram, werden de aanwezige leden van PLH op de hoogte gebracht van alle zaken en nieuwe ontwikkelingen zoals de landelijke, regionale en lokale organisatiestructuur van PLH, de wedstrijdkalender en aansluiting bij de WRPF.
Er werd enthousiast gereageerd vanuit de leden dat men zich verbonden voelt met niet alleen de sport maar tevens betrokken wil zijn om het bestuur te ondersteunen bij het verder uitwerken van deze plannen.

Een ander belangrijke agenda punt was het kiezen van een nieuwe voorzitter! Na twee maal stemmen werd Ruud Gransier unaniem verkozen tot voorzitter van Powerlifting Holland.
Ruud, die deze functie overneemt van Coert Hoppenbrouwers, is iemand die al vele jaren betrokken is bij PLH als atleet en die de bond, de atleten en betrokken mensen goed kent.
Na stemming is ook Marcel Wagelaar toegetreden tot het bestuur van PLH als Algemeen Bestuurslid en zal zich onder andere bezig houden met de organisatie van wedstrijden en het uitbreiden van het netwerk van PLH in Nederland.

Het nieuwe bestuur heeft Coert bedankt voor zijn fantastische inzet voor het op koers brengen van PLH voor zijn passie en gedrevenheid heeft hij ons gebracht waar we nu staan.
Van zelf sprekend blijft Coert betrokken bij de bond en wij wensen Coert veel succes met zijn team en dat zijn team net als vorig jaar weer goede resultaten mag halen.

Het bestuur van PLH bestaat op dit moment uit de volgende personen: Ruud Gransier als Voorzitter. Albert Hoekstra als Secretaris. Jaap Fahner als Penningmeester en Marcel Wagelaar als Algemeen Bestuurslid.

Powerlifting Holland begint het jaar goed met betrokken en enthousiaste leden, een uitbreiding en vernieuwing van het bestuur, een grote groep atleten die zal deelnemen aan de Open Duitse Kampioenschappen op 17 februari en een eerste te organiseren wedstrijd op 4 maart met het Open NK Raw Deadlift in Meppel in samenwerking met Pure Power Gym!

Wil jij graag deelnemen aan bovengenoemde of andere wedstrijden? Meld je dan zo snel mogelijk aan en houdt de website en facebook in de gaten voor komende wedstrijden en evenementen!
Of, wil jij betrokken zijn bij het bestuur en de organisatie van PLH op welke manier dan ook? Neem dan contact op, we zijn benieuwd naar jouw ideeën en alles wat je PLH te bieden hebt!

Het bestuur van PLH wenst alle leden een heel goed 2018 toe met veel mooie wedstrijdmomenten en goede ontwikkelingen voor de bond en alle betrokkenen!

Bestuur PLH